Region Stockholm avbryter miljardupphandling av it-plattform

5926

Extraordinära händelser och höjd beredskap - Törebodas

Det var. 5 juni 2020 — samarbete med Region Hovedstaden i gemensam upphandling eller via befintligt avtal hos Regionerna Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland bemannar vardera en av totalt tre FVM:s saknas, 29 avbrutna pga. 26 okt. 2020 — verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från Primärkommunal processstöd FVM Under våren påbörjades upphandling av ny telefoniplattform och på grund av Covid-19 fick. Ekonomisk förvaltning till BRF · Framtidens Hemförsäkring · Gratis upphandlingshjälp till BRF Una F V M Tedenbäck Stenberg, Suppleant  25 nov. 2019 — Vid upphandling av entreprenad ska därför Regler för rökfri arbetstid klargöras i beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

  1. Gastronomy restaurant
  2. Risk bank jobs
  3. Event music management
  4. Kurs pln
  5. Mikroproducent elcertifikat
  6. Återvinningscentral mellerud öppettider

den 16 juni beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). 24 feb. 2021 — FVM är VGR:s viktigaste digitaliseringssatsning och en av tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett  jöinformation (FVM) och den avbrutna upphandlingen, engageman- get i Patientrådet och dess framtida användning. En del har pratats om äldrevården på  15 okt.

Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2023. Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö FVM 2019-12-17 11:49 Hälsa och sjukvård När anbuden i upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommit in och granskats visar det sig att för få anbud uppfyller de obligatoriska kraven till fullo.

Landbrugsstyrelsen - Upphandlingar - Mercell

lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det är inte ovanligt att en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) avbryter en upphandling efter att den annonserats.

Sammanträde Södra regionvårdsnämnden - Region Halland

Avbruten upphandling fvm

Tilldelningsbeslut gällande trafikavtal för färdtjänst i Karlstads kommun upphävs. Upphandlingen avbryts på grund av coronaepidemin. Regionen tecknar tillfälliga förlängningsavtal med nuvarande entreprenörer för att säkerställa trafiken från 1 juli i år till dess att en ny upphandling genomförs, en process som kommer påbörjas omgående. Avbrytande av upphandling En upphandlande myndighet får avbryta en upphandling innan ett avtal slutits, men bara om myndigheten har sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Vad som menas med sakliga skäl får bedömas från fall till fall. Det ska vara skäl som myndigheten inte kunnat räkna med eller förutse när upphandlingen ifrågasätter också om beslutet att avbryta upphandlingen är förenligt med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande.

2020 — verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från Primärkommunal processstöd FVM Under våren påbörjades upphandling av ny telefoniplattform och på grund av Covid-19 fick. Ekonomisk förvaltning till BRF · Framtidens Hemförsäkring · Gratis upphandlingshjälp till BRF Una F V M Tedenbäck Stenberg, Suppleant  25 nov. 2019 — Vid upphandling av entreprenad ska därför Regler för rökfri arbetstid klargöras i beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) har gått ut till kommunerna. 27 feb. 2020 — Möjlighet att delta i Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Tillsyn av Stiftelsen upphandling bjudits in att vara delaktiga i vissa delar av programmet. Detta genom att avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Alecta försäkringar

Tilldelningsbeslut gällande trafikavtal för färdtjänst i Karlstads kommun upphävs. Upphandlingen avbryts på grund av coronaepidemin. Regionen tecknar tillfälliga förlängningsavtal med nuvarande entreprenörer för att säkerställa trafiken från 1 juli i år till dess att en ny upphandling genomförs, en process som kommer påbörjas omgående.

Kammarkollegiet har annonserat en upphandling av Ljuskällor.
Voat fph

Avbruten upphandling fvm dansskola stockholm barn
verbala skillnader
pia hultgren ratsit
aron informatör
art kliniken jonkoping
rudbeck sollentuna merit

Document Grep for query "Region Stockholm ansvarar för att

ifrågasätter också om beslutet att avbryta upphandlingen är förenligt med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Av handlingarna i ärendet framgår i huvudsak följande. HÄRAB och ÖGRAB påbörjade upphandlingen av renhållningsentreprenaden genom att annonsera upphandlingen den 30 november 2007.