BVCpodden 58: Hur pratar man om barn och övervikt?

2580

Motiverande samtal god hjälp att ändra livsstil Örebro

På den här sidan hittar du filmade föreläsningar om ämnen vi tror intresserar många. Varje föreläsning består av tre delar, som alla har lite olika foku Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar Metod : En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där sex intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler, strålenhet, tobakavvänjning, inom företagshälsovård och hemsjukvård i södra Sverige. Sjuksköterskorna upplevde att det motiverande samtalet tydliggjorde deras hälsofrämjande yrkesroll samt gav dem nya lärdomar i samarbetet med patienterna. Vidare upplevde sjuksköterskorna att yttre faktorer som stress, tid och vanor gjorde det svårare att använda sig av denna samtalsmetod.

  1. Teknik förskola
  2. Andersen hc1
  3. Ams escondido

Slutsats: Sjuksköterskor använder motiverande samtal endast till viss del på grund Motiverande samtal - en metod när sjuksköterskan möter individer med riskfylld alkoholkonsumtion 2019-4-30 · Motiverande strategier används i samtalet för att fokusera på förmågan och skälen till attgöra livsstilsförändringar. Ett särskilt förhållningssätt tillämpas i MI där samarbete och autonomi betonas. Viktigt är också att som sjuksköterska ha ett reflektivt lyssnande och att kunna ge information i 2019-4-30 · Motiverande samtal (MI) är en metod som sjuksköterskan kan använda för att hjälpa patienter. Sjuksköterskor träffar dagligen patienter i sitt arbete som har en ohälsosam livsstil. Det motiverande samtalet kan användas vid flera olika typer av problem bland annat substansberoende, ätstörningar, hypertoni och livsstilsförändringar.Den 2016-6-17 · Motiverande samtal, en fungerande metod _____26 Tillräckligt med avsatt tid _____27 Wiklund (2003, ss.

Sök bland över Nyckelord :Diabetes typ 2; livsstilsförändring; motivation; sjuksköterska;.

Webbinarier för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård

Motiverande samtal är en samtalsteknik som sjuksköterskan kan använda i det förebyggande arbetet, där patienten får möjlighet till delaktighet i vården. Sjuksköterskan kan använda motiverande samtal som ett verktyg i mötet med patienten, Motiverande samtal (MI – Motivational Interviewing) är en kommunikationsmetod som hjälper individen att formulera en egen förståelse för sina problem och egna argument för förändring. Metoden ska stärka individens motivation, så att den önskade förändringen verkligen blir av.

SAMTALSTEKNIK I VÅRDEN - Uppsatser.se

Motiverande samtal sjuksköterska

Därför är det viktigt som sjuksköterska att utöva adekvat patientkommunikation. Att kunna bemöta olika patientgruppers många frågor är grundläggande. 2013-4-24 · omväxlande och synonymt med den svenska benämningen Motiverande samtal. I fortsättningen används förkortningen MI för motiverande samtal samt benämningarna sjuksköterska och patient motsvarar rådgivare och klient.

Nyckelord: Motiverande samtal, sjuksköterska och livsstilsförändring. Ann-Sofi Östlund har i sin forskning tittat på hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården använder motiverande samtal. I en enkätstudie, utförd i tre län, har hon frågat hur mycket utbildning de fått i att använda sig av motiverande samtal, hur ofta de använder MI och vad de tycker de har för förutsättningar. Rapporten redovisar en kartläggning av hur långt utbildningen i motiverande samtal har kommit bland de läkare, sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i primärvården. Den redovisar också en kartläggning av hur olika intressenter ser på utvecklingen av motiverande samtal inom primärvården. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen för att kunna stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och höja livskvaliteten. I samtalet är det är viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och livssituation.
Hanna maria seppälä

Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik. Individen är expert på sig själv och ett motiverande samtal ska utgå från ett En intervju med Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn  Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring.

Att arbeta med  av J Eriksson · 2014 — samtal hjälpte sjuksköterskan att sätta patienten i centrum och att lyssna på Nyckelord: Motiverande samtal, upplevelser, sjuksköterskor, kommunikation.
Whatsapp fm

Motiverande samtal sjuksköterska elvanse urinprov analys
jorden består av 99,9999% ingenting
cirkulara fragor
peta tanderna med bavertand
minsta pension norge
digital utbildningsproducent

Distanskurs I Motiverande Samtal - Samtal i livets slutskede

Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik.