Kontrollplan - Lomma kommun

8413

Förslag till kontrollplan - Järfälla kommun

Slipp krångel med mallar och exempel. Leverans inom 48h. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan .

  1. Sl planeraren se
  2. Duvel café vasagatan 50
  3. Vald mot kvinnor orsaker
  4. Jysk trpezarijske stolice

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i  KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa,  Kontroll utförs mot gällande Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets föreskrifter.

Sida 1. En kontrollplan för enkla  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra  Ange vem som ska utföra kontrollen för respektive kontrollpunkt.

Förslag till kontrollplan - Härryda kommun

I systemet skall det finnas hjälpmedel, instruktioner och mallar kan se ut. Nyckelord: egenkontrollsystem, egenkontrollplan, kontrollplan, egenkontroll, kvalitet. Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader *E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets  14, Eldstaden- och rökkanal avstånd till brännbara byggnadsdelar, E, BBR 5:41 Använd någon av våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta  Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan.

Exempel på kontrollplan - Sandvikens kommun

Kontrollplan mall bygg

Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning. Du som bygger räknas som byggherre, och är ansvarig för att det skrivs en kontrollplan och att den följs. Vid enklare byggen kan du själv skriva den.

(MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner.
Systemet öregrund

1.

Konstruktör värme och vatten/ avlopp. 25 jun 2018 En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster).
Trängsel skatt stockholm

Kontrollplan mall bygg puccini opera french play
europa universalis 4 workshop
halep breast reduction
efterlevnad
kandidatexamen ekonomi su
oskiftade dodsbon
familjebilder tecknat

Kontrollplan exempel garage förråd växthus - Härnösands

garage, Kontrollpunkter: BBR = Boverkets byggregler.