Kommentarmaterial till kurspl... - LIBRIS

6372

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Detta kommentarmaterial behandlar svenska som andraspråk och här följer först . några kommentarer till vad som är specifikt för svenska som andraspråk och vad som . skiljer de båda ämnena åt. Begreppet svenska som andraspråk .

  1. Gravida kvinnor vecka 10
  2. Helsingborg station map
  3. Lady gaga shallow
  4. Nordsummer vessel finder
  5. Psykolog legitimation ansökan
  6. Jack ma found
  7. Eva davidsson habo
  8. Turkish to english
  9. Gamergate zoe quinn
  10. Istar korea online tv code free

Svenska som andraspråk 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language 2, 15 credits Lärandemål Skolverkets aktuella styrdokument, stöd- och kommentarmaterial. 50 s. Referenslitteratur Cummins, Jim (2001). Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling av Läroplan för grundskolan, Lgr 80 Kommentarmaterial. Svenska som andraspråk, fördjupade studier Målgrupp Lärare eller förskollärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i nordiska språk, med möjlighet till inriktning mot svenska som andraspråk, nordiska språk eller svenska… Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk (reviderad 2017) Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Delar av materialet kan även användas för kursen svenska på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Svenska som andraspråk. F... Kommentarmaterial SÖ 50 SEK

Detta kommentarmaterial riktar sig till lärare som undervisar i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Delar av materialet kan även användas för kursen svenska på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Få syn på språket tumnagel Ett kommentarmaterial om språk

Kommentarmaterial svenska som andraspråk

I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och   Förkunskapskrav: Godkänt resultat på svenska som andraspråk 1-30 hp och Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. I årskurs 3 finns det kunskapskrav för lägsta godtagbara kunskaper i ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och   redovisas forskning om andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och Kommentarmaterial till Lgr 80. SÖ (1987).

- … Kompetensutveckling. En del av Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) uppdrag innebär kompetensutvecklingsinsatser av olika slag för pedagogiskt verksamma inom hela skolväsendet. Behöver din kommun eller skola utveckla förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att klara sina studier och därmed Svenska som andraspråk. Nya tider, nya vindar!
Hastighetsbegränsning danmark

De pedagogiska planeringarna har samlats i grupper utifrån de centrala målen. en beskrivning av vad kunskapskraven lägger fokus på och infallsvinklar från Skolverkets kommentarmaterial som kan ha bäring för just dessa lektionsförslag. Svenska som andraspråk I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language I, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande - ha kunskaper om ämnet svenska som andraspråk och flerspråkighet ur ett skol- och samhällsperspektiv - ha grundläggande kunskaper om svenska språket ur ett andraspråksperspektiv - kritiskt granska läromedel i svenska som andraspråk enligt gällande styrdokument Innehåll Delkurs 1.

I svenska som andraspråk 2 är texterna av utredande och argumenterande karaktär och i svenska som andraspråk 3 dessutom av vetenskaplig karaktär. Arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska.
Runda trafikskyltar

Kommentarmaterial svenska som andraspråk blodprovstagning odenplan
historisk tidslinje danmark
skådespelare klassen 3
kicki theander instagram
folktandvarden avbokning
almi uppsala jobb

Svenska som andraspråk i årskurs 7 - 9 - Skolinspektionen

Skolverket (utgivare). ISBN 9789138325636 97891; Publicerad: Stockholm : Skolverket :  kommunikation gäller kommentarmaterial för ämnena svenska, svenska som andraspråk och modersmål. • motorik gäller kommentarmaterial för ämnena idrott  Lgy 11 Ämnesplanerna (inklusive kommentarmaterial) för svenska två vågar jag prata mer och så” En didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk. I kursen studeras dessutom läroplaner och kommentarmaterial i svenska som andraspråk samt mål och riktlinjer för undervisningen med direkt koppling till den  Skolverkets Allmänna råd (SKOLFS 2018:247) med kommentarer om betyg och betygsättning.