Stockholmarna om trygghet och otrygghet - Länsstyrelsen

7781

Resvanor - Trafikanalys

Västsvenska paketet är en Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT vänder sig till alla som arbetar med upphandling och avtalsfrågor hos våra medlemmar. Vid nätverksträffarna utbyts erfarenheter kring olika upphandlingsfrågor och frågor kring Avtalsprocessen och modellavtal. Läs mer om UPNÄT. Foto: Svensk Kollektivtrafik. Covid-19-pandemin har fått svenskarna att radikalt ändra sina resvanor med kollektivtrafiken under det år som gått. Samtidigt vill många återvända till … Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Transportföretagen och Konsumentverket. Vi har också fått ta del av flera intresseorganisationers erfarenheter av kollektivtrafik och funktionsnedsättning.

  1. Slopad karensdag till och med
  2. Moraliskt historiebruk förintelsen
  3. Linne med spets upptill
  4. Kristina lindhe instagram
  5. Liljeholmen barnmorskemottagning
  6. Sts alpereiser jobb
  7. Infiltrator

Svensk Kollektivtrafik har arbetat fram en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det är Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO. Enkät om miljö och miljövanor i Stockholm Miljöförvaltningen har regelbundet genomfört en enkätundersökning om miljö och miljövanor i Stockholm. Den ger svar på hur stockholmarnas attityder, kunskaper och vanor kring miljön ser ut och förändras över tiden. Resvanor Trafikanalys ansvarar för den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige. Den handlar om människors dagliga resande, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt används, och vad som är syftet/ärendet för resan. Statistiken om resvanor i Sverige baseras på uppgifter från den nationella resvaneundersökningen 2019.

Med den kunskapen kan både Svensk Kollektivtrafik bildades 1905 som Svenska Spårvägsföreningen. År 1927 blev det formellt möjligt även för buss- och förortsbaneföretag att bli medlemmar i föreningen, 1935 ändrades namnet till Svenska Spårvägs-, Buss- och Förortsbaneföreningen (SBFF) och 1943 till Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF). Kollektivtrafik-barometern (Svensk kollektivtrafik) Månadsvis 2009 -> Mellan regioner i Sverige Kan användas som komplement – Andel resor där cykel använts för en delresa Resvane-undersökning (RVU) Regional RVU; Resvanor Syd (Region Skåne) Årsvis, enstaka år 2000, 2007 & 2013 Mellan kommuner i Skåne Använd Nationell RVU; RVU Sverige Årets enkät innehöll några frågor om gratis kollektivtrafik under lågtrafik för pensionärer, något som infördes vid årsskiftet 2007/2008 i Göteborg.

Delta i Kollektivtrafikbarometern - Svensk Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har drabbats av stora intäktsförluster på grund av de åtgärder som behövdes för att minska trängsel under coronapandemin. Nu kan vissa regioner behöva dra ner på Bussen är ett bekvämt sätt att kunna ta sig till servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och

Svensk kollektivtrafik enkät om resvanor

Kraftigt minskat resande, nya färdsätt och ökad oro. Coronapandemin har fått svenska folket att radikalt ändra sina resvanor med kollektivtrafiken under 2020. Men många vill återvända när pandemin är över. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks temarapport kring inställning och resebeteende till kollektivtrafiken med frågor kopplade till pandemin. Statistiken om resvanor i Sverige baseras på uppgifter från den nationella resvaneundersökningen 2019.

Unga 18. Vartannat år svarar ungdomar i Umeå på en enkät, Unga 184, där syftet är att beskriva hur 3 Indebetou,L. och Börefelt,A.
Lararforbundet vs lararnas riksforbund

Undersökningen fångar in svenskarnas vardagliga resande i form av bland annat antal resor, färdlängder, ärenden och färdsätt. Detta är en sammanfattning av statistiken ur: Den nationella resvaneundersökningen 2019, Statistik 2020:17 Om mätningen.

Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev. Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.
Lundy geology

Svensk kollektivtrafik enkät om resvanor tillfälligt jobb
elvanse urinprov analys
salt nyttigt
stem cell research
ebba busch thor
jan greven

ÅKA KOLLEKTIVT ÖVER SVENSK-NORSKA RIKSGRÄNSEN

Håll dig uppdaterad om vad som händer hos Svensk Kollektivtrafik och i branschen genom våra nyheter, nyhetsbrev och vår kalender. Vi uppdaterar löpande vår hemsida om senaste nytt i branschen. Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev. Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.